Etkinliğin Amacı

Bu etkinliğin temel amacı; Biyolojik Bilimler (tercihen; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği,  Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyoteknoloji bölümlerinden) ve Uygulamalı Doğa Bilimleri ( tercihen; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden ) alanlarında doktora öğrencileri ve akademisyenlerin olduğu (tercihen Ar.Gör.Dr., Öğr.Gör., Dr.Öğr.Üyesi) genç araştırmacıların  “hipotezden ürüne” hedefi doğrultusunda  yürütecekleri bilimsel araştırma faaliyetlerinde  ihtiyaç duydukları donanım ve becerilerin edinilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda “araştırmacı” olarak katıldıkları eğitim etkinliği sonunda birer “girişimci-araştırmacı” bakış açısı ve farkındalığı kazanmış olarak eğitim etkinliğini tamamlamaları  hedeflenmektedir. Aşağıda belirtilen yedi ana başlık altında gerçekleştirilecek eğitim oturumları ile bu kazanımların edinilmesi amaçlanmaktadır.

 • Araştırma konusunun seçimi ve hipotez kurma
 • Araştırmanın planlanması ve projelendirilmesi
 • Bilimsel araştırmalar sırasında kullanılacak yöntem ve metodolojiler
 • Araştırma sonuçlarının analizi ve dökümantasyonu
 • Bilimsel çıktının ürüne dönüşüm aşamalarında fikri mülkiyet ve patent koruma süreçlerinin yönetilmesi
 • “Hipotezden ürüne” hedefi doğrultusunda “Araştırmacı” ekseninden “Girişimci-Araştırmacı” eksenine dönüşüm
 • Ürüne dönüşüm ve ticarileşme süreçlerinde teknoloji transfer ofisleri ve teknokentlerin üstlendikleri roller

Farklı disiplinlerden eğitmenler tarafından verilecek gerek teorik gerekse de uygulamalı eğitim oturumlarının olacağı etkinlikte katılımcıların “girişimci-araştırmacı” bakış açısı ve farkındalığı kazanmış olarak eğitim etkinliğini tamamlamaları  hedeflenmektedir. Gerek eğitim oturumlarının içerikleri gerekse de farklı disiplinlerden katılım sağlayan eğitmen hocalarımız yürüttükleri farklı proje türlerindeki deneyimlerini ve ilgili disiplindeki donanım ve tecrübelerini katılımcılara aktarmaları ile bu dönüşümün sağlanması hedeflenmektedir. Katılımcıların “girişimci-araştırmacı” bakış açısı ve farkındalığını kazanmış olarak eğitim etkinliğinden ayrılmaları ve bundan sonra yürütecekleri araştırma faaliyetlerinde bu bakış açısı ile  “hipotezden ürüne“ hedefi doğrultusunda bilimsel araştırmalarını yürütmeleri eğitim etkinliğinin nihai hedefidir.

Etkinliğin Kapsamı

Dört gün boyunca sürecek eğitim etkinliğinde yer alacak katılımcı profili; Biyolojik Bilimler (tercihen; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği,  Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyoteknoloji bölümlerinden) ve Uygulamalı Doğa Bilimleri ( tercihen; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden ) alanlarından doktora öğrencileri ve akademisyenlerin olduğu (tercihen Ar.Gör.Dr., Öğr.Gör., Dr.Öğr.Üyesi) genç araştırmacılardan oluşan 20 kişilik bir katılımcı grubu olarak belirlenmiştir. Katılımcılara, “hipotezden ürüne“ hedefi doğrultusunda yapacakları bilimsel araştırmalarda bilimsel araştırma sürecinin temel bileşenleri olan;

 • Araştırma konusunun seçimi ve hipotez kurma
 • Araştırmanın planlanması ve projelendirilmesi
 • Bilimsel araştırmalar sırasında kullanılacak yöntem ve metodolojiler
 • Araştırma sonuçlarının analizi ve dökümantasyonu
 • Bilimsel çıktının ürüne dönüşüm aşamalarında fikri mülkiyet ve patent koruma süreçlerinin yönetilmesi
 • “Hipotezden ürüne” hedefine ulaşmada “Araştırmacı” ekseninden “Girişimci-Araştırmacı” eksenine dönüşüm
 • Ürüne dönüşüm ve ticarileşme süreçlerinde teknoloji transfer ofisleri ve teknokentlerin üstlendikleri roller

Başlıkları altında alanlarında mentör sayılan çok değerli hocalarında olduğu farklı üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinden akademisyen ve uzmanlardan oluşan zengin bir eğitmen grubu eşliğinde ve eğitmenlerin uzmanlık alanları ve yürütmüş oldukları projeler doğrultusunda oluşturulan spesifik alt başlıklar altında eğitim oturumları gerçekleştirilecektir. Farklı disiplinlerden kalabalık bir eğitici grubunun katılımıyla gerçekleştirilecek eğitim etkinliğinde gerek teorik gerekse de uygulamalı eğitim oturumlarının yanı sıra proje yürütücüsü ve katılımcılarla birlikte gün sonu değerlendirme oturumları icra edilecek ve katılımcıların o güne dair kazanımları da tespit edilmeye çalışılacaktır.

* Etkinlik TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte olup; katılımcıların konaklama, yol ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.